Uloguj se

Program

                               

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje                (R)

6:43        Moja mama kuva bolje od tvoje                (R)

7:26        Najsmešniji kućni video (R)

7:48        Kuhinja (R)

8:12        Najsmešniji kućni video (R)

8:36        Kuhinja (R)

9:16        Najsmešniji kućni video

9:41        Najsmešniji kućni video (R)

10:05     Kuhinja (R)

10:35     Najsmešniji kućni video (R)

11:01     Tračara (R)

12:04     Nadrealna televizija        (R)

12:53     Tračara (R)

13:53     Nadrealna televizija        (R)

14:48     Vrele gume       

15:33     Društvo mrtvih pesnika

17:47     Džek Rajan: Regrut iz senke       

19:47     Najsmešniji kućni video

20:17     Policajac sa Beverli Hilsa 3            

22:18     Uhvati me ako možeš   

0:50        Armagedon       

3:18        Vampirski dnevnici          (R)

3:58        Vampirski dnevnici          (R)

4:38        Vampirski dnevnici          (R)

5:18        Vampirski dnevnici          (R)

                               

                               

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje                (R)

6:43        Moja mama kuva bolje od tvoje                (R)

7:26        Moja mama kuva bolje od tvoje                (R)

8:10        Najsmešniji kućni video (R)

8:33        Kuhinja (R)

9:14        Najsmešniji kućni video

9:40        Najsmešniji kućni video (R)

10:03     Kuhinja (R)

10:30     Najsmešniji kućni video (R)

10:55     Tračara (R)

11:56     Nadrealna televizija        (R)

12:53     Tračara (R)

13:50     Nadrealna televizija        (R)

14:40     Tračara (R)

15:43     Sapunica             

17:26     Blistavi um         

19:47     Najsmešniji kućni video

20:16     Stena   

22:45     Na nišanu           

1:03        Iskonski strah   

3:12        Stalna meta        (R)

3:54        Stalna meta        (R)

4:35        Stalna meta        (R)

5:17        Stalna meta        (R)

                               

                               

6:20        Nadrealna televizija        (R)

7:02        Kuhinja (R)

7:27        Stalna meta        (R)

8:09        Najsmešniji kućni video

8:35        Nadrealna televizija       

9:33        Društvo mrtvih pesnika (R)

11:59     Tračara

12:44     Moja mama kuva bolje od tvoje               

13:49     Stena    (R)

16:24     Najsmešniji kućni video (R)

16:53     Tračara (R)

17:38     Vampirski dnevnici         

18:24     Stalna meta       

19:15     Najsmešniji kućni video

19:48     Kuhinja

20:17     Princ osvaja Ameriku     

22:28     Kolateral             

0:37        Vampirski dnevnici          (R)

1:27        Stalna meta        (R)

2:10        Princ osvaja Ameriku      (R)

3:59        Nadrealna televizija        (R)

4:39        Kuhinja (R)

5:03        Vampirski dnevnici          (R)

                               

 

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje               

6:45        Nadrealna televizija       

7:30        Vampirski dnevnici         

8:15        Kuhinja

8:45        Stalna meta       

10:00     Najsmešniji kućni video

10:30     Nadrealna televizija       

11:15     Princ osvaja Ameriku     

13:00     Tračara

13:45     Moja mama kuva bolje od tvoje               

14:30     Kolateral             

16:30     Najsmešniji kućni video

17:00     Tračara

17:45     Vampirski dnevnici         

18:30     Stalna meta       

19:15     Najsmešniji kućni video

19:45     Kuhinja

20:15     Sabrina

22:00     Posrednici          

0:00        Vampirski dnevnici         

1:00        Stalna meta       

2:00        Sabrina

3:30        Nadrealna televizija       

4:30        Kuhinja

 

 

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje               

6:45        Nadrealna televizija       

7:30        Vampirski dnevnici         

8:15        Kuhinja

8:45        Stalna meta       

10:00     Najsmešniji kućni video

10:30     Nadrealna televizija       

11:15     Sabrina

13:00     Tračara

13:45     Moja mama kuva bolje od tvoje               

14:30     Posrednici          

16:30     Najsmešniji kućni video

17:00     Tračara

17:45     Vampirski dnevnici         

18:30     Stalna meta       

19:15     Najsmešniji kućni video

19:45     Kuhinja

20:15     Koeficijent inteligencije

22:00     Generalova kći 

0:00        Vampirski dnevnici         

1:00        Stalna meta       

2:00        Koeficijent inteligencije

3:30        Nadrealna televizija       

4:30        Kuhinja

 

 

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje               

6:45        Nadrealna televizija       

7:30        Vampirski dnevnici         

8:15        Kuhinja

8:45        Stalna meta       

10:00     Najsmešniji kućni video

10:30     Nadrealna televizija       

11:15     Koeficijent inteligencije

13:00     Tračara

13:45     Moja mama kuva bolje od tvoje               

14:30     Generalova kći 

16:30     Najsmešniji kućni video

17:00     Tračara

17:45     Vampirski dnevnici         

18:30     Stalna meta       

19:15     Najsmešniji kućni video

19:45     Kuhinja

20:15     Kralj kuglanja    

22:00     Šaft       

0:00        Vampirski dnevnici         

1:00        Stalna meta       

2:00        Kralj kuglanja    

3:30        Nadrealna televizija       

4:30        Kuhinja

 

 

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje               

6:45        Nadrealna televizija       

7:30        Vampirski dnevnici         

8:15        Kuhinja

8:45        Stalna meta       

10:00     Najsmešniji kućni video

10:30     Nadrealna televizija       

11:15     Kralj kuglanja    

13:00     Tračara

13:45     Moja mama kuva bolje od tvoje               

14:30     Šaft       

16:30     Najsmešniji kućni video

17:00     Tračara

17:45     Vampirski dnevnici         

18:30     Stalna meta       

19:15     Najsmešniji kućni video

19:45     Kuhinja

20:15     Krajnja brzina   

22:00     Nacionalno blago            

0:00        Vampirski dnevnici         

1:00        Stalna meta       

2:00        Krajnja brzina   

3:30        Nadrealna televizija       

4:30        Kuhinja

 

 

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje               

6:45        Moja mama kuva bolje od tvoje               

7:25        Najsmešniji kućni video

8:00        Kuhinja

9:00        Najsmešniji kućni video

9:30        Kuhinja

10:00     Najsmešniji kućni video

10:30     Najsmešniji kućni video

11:00     Kuhinja

11:30     Najsmešniji kućni video

12:00     Tračara

12:45     Nadrealna televizija       

13:30     Tračara

14:15     Nadrealna televizija       

15:00     Vrele gume       

16:30     Kolateral             

18:00     Kralj kuglanja    

19:15     Najsmešniji kućni video

20:00     Princ osvaja Ameriku     

21:30     Sabrina

23:30     Generalova kći 

2:15        Vampirski dnevnici         

3:00        Vampirski dnevnici         

3:45        Vampirski dnevnici         

4:30        Vampirski dnevnici         

5:15        Vampirski dnevnici         

 

 

6:00        Moja mama kuva bolje od tvoje               

6:45        Moja mama kuva bolje od tvoje               

8:00        Moja mama kuva bolje od tvoje               

9:00        Najsmešniji kućni video

9:30        Kuhinja

10:00     Najsmešniji kućni video

10:30     Najsmešniji kućni video

11:00     Kuhinja

11:30     Najsmešniji kućni video

12:00     Tračara

12:45     Nadrealna televizija       

13:30     Tračara

14:15     Nadrealna televizija       

15:00     Tračara

16:30     Koeficijent inteligencije

18:00     Nacionalno blago            

19:15     Najsmešniji kućni video

20:00     Posrednici          

21:30     Šaft       

23:00     Krajnja brzina   

2:15        Stalna meta       

3:00        Stalna meta       

3:45        Stalna meta       

4:30        Stalna meta       

5:15        Stalna meta        

0
2 Komentari
Ostali komentari